random post

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เล่นกล้ามแขน DUMBBELL PREACHER CURL

อุปกรณ์ : เบาะพรีชเชอร์
266_1266_2
    นั่งบนเบาะพรีชเชอร์ตามรูป(จะนั่งหรือยืนก็ได้) โดยให้ราวนมของเราอยู่เหนือเบาะ จับดัมเบลล์
แขนเหยียดตรงดังภาพที่ 1 หายใจเข้า
    หายใจออกพร้อมกับยกดัมเบลล์ขึ้นมาจนถึงระดับหัวไหล่ ในจังหวะนี้ให้ออกแรงที่กล้ามเนื้อ
Biceps อย่าออกแรงโยกช่วย เมื่อยกลูกดัมเบลล์จนถึงระดับหัวไหล่หายใจออกหมดปอดพอดี
    ค่อยๆผ่อนลูกดัมเบลล์กลับสู่จังหวะที่หนึ่งใหม่พร้อมกัับหายใจเข้า นับ 1
    ให้ฝึก 4 เซ็ท เซ็ทละ 10 ครั้ง แต่ละเซ็ทพัก 1 นาที
**สำหรับเบาะพรีชเชอร์นั้นจะมีด้านที่เอียง 45 องศา และ 90 องศา เราจะเลือกใช้ด้านใดก็ได้
ในการบริหาร

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More